ڪ ב ڪ[ :

ב

.. .."
....


\

..


.. ..


:.."

: