:: , .. .. ( ) .
 
 
21 94 ... 1116171819202122232425263171 ...
201 210 933
 1. #201
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  .,. .,


  .
  .
  . . . . [ ]
  !

 2. #202
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  [ ] ! -{ !


  . . . . .


  .................................................. ... () * !

  ڪې ڪېۈٺ ; 10-07-24 12:32 AM

  . . . . [ ]
  !

 3. #203
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ
  <~ .. \

  .
  .
  .

  ڪې ڪېۈٺ ; 10-07-24 12:48 AM

  . . . . [ ]
  !

 4. #204
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  .
  .

  !
  . . . . . . { <~ =)


  . . . . [ ]
  !

 5. #205
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  ~> <~
  .
  .
  .


  . . . . [ ]
  !

 6. #206
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  *
  ڷٺ ..


  .
  ڷۈۈ ڷڪ ٺ ڷۃ 7 ڷ ! ڪٺ 1 ۈ ڜۈ !
  ٺ ڷ ۈٺ ٱڅٺ ڷ ۈ ۈٱڷ Ž ڷۃ !
  .
  ٺ ڷٺڷ ڷۃ ڪ ! ڷۈڷ 7 ٺ ٺ ڷٺ ۈ ٺ !
  ۈ ٺ ٺ ٺ ڷٺ څȎ ڷ ڷ ڪڷٺ ٺ ۈ ٺ ۃ څۈ

  .
  ٱڷٺ ڷ ۈ ڜڷ ڷٺڷ ٺ ڷ܍ .. ڷٺ ڜۈ ٺۈ
  ڷٺڷ ڜ ڪڷ ٱڷٺ ۈ ڪڷٺ ڜۈ ۈ ٺ ۈ ..
  .
  ٺ ۈ ڷٺ ڷ څۈ ڷۈ ڷٺ ڷ ..
  ۈ ٺٺ ڪ ۈ ڷٺڷݎۈ ٺ ڷڷ ڜۈ ..

  .
  ۈ ٺ ۈ ٺڷ ڷэ ڪٺ ٺ ٱ ڷڷۃ ۈ ..
  ٱٺ ڷ ڷ څڅڅ ! ٺ ڪٺ ڷ ڷ ٺ ٺڷٺ !..
  .
  ٺ ڷۃ ۈ ٺ ~ ڜۈۈۈ ڷڷۃ ۈٱ ..
  ٺ څٺ ٺۈۈڷ ۈۈۈۈۈ ڪ ٺ ٺ! ڷٺ څۈ ۈڷ

  .
  ڷٺڷ ۈڪ ۈڪ ۈۈ ڷ ٺۈ ۈ э ٺ څڅڅ ! .
  * ٺ ۃ ڷۃ ٺۈ ڷ ڷڟ ٺ ڷٺ ۈ ڷ ڷڅ!!
  .
  ڷ څڷٺ ٺ ڷٺ ۈ ڷ ٺ څۈٺ
  ٺڪڷ ڪ ٺ ٺ ۈٺ ٺۈڷ څٺ ۈ ٺ

  .
  ۈ ٺ ۈٺۈ ٺڜۈ ٺ ۈٺۈۈ ٺэ ٺ څڅڅڅ ! ڷ ٺ ڜڪڪڷ ڪ څڅ ! ..
  ڷٺڷ ۈٺ ۃ ۈ ڷ ڪ ڜ ڷ ڷ ۃ .
  .
  ڷٺ ۈڪ ٺ ٺڷٺ ۈڷٺ ۈ ڷڷٺ ڜ ۈ䎎ڷٺ
  ٱٱ ڷڅۃ ڷ ڪ ڷ څۈ ڷڷ ڪ ٺ ۈڷ ڷ ڷۈ ..
  .
  ڪۈ ٺ ڷ ڷٺ ٺٱٱ ۈ ,,
  ۈ ڜۈۈ ڜۈۈ ۈۈۈڷ ۈۈۈۈۈ ڷ ۈ ڷ ۃ ڷ ۈٺ ڷ

  .
  ڷٺڷ ڷ ڷ ۈۈٺ ۈڷ ڪ ۈٺ څڅ ۈ э ٱٱ ڪ ڜۈ ۈ
  ڪڪ ڷۃ ڷڷۃ څڅڅ ٺ ٺڜۈۈ ڜۈۈ ٺ ٺ ۈ ڷ ڜ
  .
  ۈڪڪ ٺۈڷ ٺڜۈۈ څڅڅڅ ۈڷڷ ڷۈ ڪڅ*
  .
  .
  .

  ڪ =)
  ~ ۈ ٺ

  ڪې ڪېۈٺ ; 10-07-24 05:11 PM

  . . . . [ ]
  !

 7. #207
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  ~ ڷ ٺٺ ڜٺ ۈڪ ڷڷڷ ڜڜڷڷ (:

  .. /


  . . . . [ ]
  !

 8. #208
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  <~ :)

  .


  . . . . [ ]
  !

 9. #209
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ


  .
  .
  ڷۈۈۈ ڷٱ ..


  ۈڷۈ ۈۈۈ ڪٺ ۃ =) .. ڪ " ڷ ڷ "
  ٱ ڜڷڷ ۈ ڪڷڷڷ * ~ ڷ 3 څڅ ! .. ڷ ..
  .
  ڷٺ ڷڷۃ ٺڅ 28-7 27 .. ! =)
  ۈۈ ڷۈ 26 25 ! ۈۃ ڷۈ
  .
  څۈۈۃ ڜڷ ۈۃ ڷ ڷڷ ڪ ۈ ڷڷ
  ٱ ڜڷڷ ڪۈۈ ۈڪ ڷ ٱ ڪڷ ۈ !! ..
  .
  ڷ ڷۈۈ ۈٺ ڜ ۃ 7 ڷ ! ڷۈۈۈ څٺ ڜڷٺ ۈڷ څڷۈۈ
  ڷڷ څ ڪٺ ڷۃ ٺ ڷڜڪۃ ڷۈۈ !! ..
  .
  ڷ څۈٺ ڷۈۈ ٺ ٺڷ ڷٱڪڷ ۈڪڷ ڜۈ ڜ ڪڷ ۈۈڷ
  ۈۈ ۈۈ ۃ ۈۈۈ ۈ .. ! ~ ۈ ڷڷۃ ۃ څ ۈ ٺڷ!!
  .
  ڷڷ ٺڷ =) .. ٱڷ ڷۈۈ ٱ ۈٱ ڷڷ ۈ ڪ
  ٱڅۈۈ ڷ э ڷۈ ڪ "" =) .. ۈڷ ٱۈ ڷڪ .. !
  .
  ڜۈۈ ٱڜ .. !

  ڪ =) !
  .
  .
  .
  *


  . . . . [ ]
  !

 10. #210
   ڪې ڪېۈٺ
  : ڪې ڪېۈٺ
  : 40488
  : 20-08-09
  : A'a
  : ATHS Student
  :
  : 3,789
  : 1355
  Array
  MY SMS:

  :') !

  : ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] -> ڪ  (: ..
  ڪ ڪ ېېې . . -.-"
  .
  ې ېڹ ! ې ې ېڹ .. !
  ې ېې ڪڹ ې ې ڹې ېٺ ..
  .
  ٺ ېﮧ 3 ې ڪ ېٺ ېڹ ٺ ٺٺ
  ېٺ ڹ ٺ ڹ ېڹ -___- !
  .
  ې ڹٺ ٺٺ ٺ ڪڹ ٺ ې ! ..
  ڹ ېٺ ٺ ڪ ڹې ڹ ې
  .
  ڪ ېڹې ېڹې ٺﮧ ڹ ڪ
  ٺ ې ٺ ېڪ ېڹ ٺ <~ ٺڹې ڹ spong pop
  .
  ېٺ ې ې ٺ ې ې ! ! .. ڹ ې -.- !
  ې ېڹې ڹېڹ ڹ ڪڹٺ ې ڹ ې ېٺ ې ڪ ې ې ې
  .
  ېڹ ڹ ېڪ ٺ ې ٺ ٺ ېېڹ ٺ ٺېڹ
  ٺ ڹٺ ڹ ېڹ ې ^^ ڪ ېڹ ې ڪ ڹ Ipod touch
  ڹ ېڹ
  .

  ېېېېڪ =)
  .
  .
  .

  ڪې ڪېۈٺ ; 10-07-26 05:43 PM

  . . . . [ ]
  !

: 1 (0 1 )

 1. ۓ ڪ ﮧ { ڪﮧ [ ڪﮧ ڪ ] !
  ڪې ڪېۈٺ Fair talent and creativity
  : 500
  : 11-06-08, 03:06 PM
 2. : 2
  : 11-03-20, 07:27 PM
 3. ڪ ۈ[ﮧ] ٱ ۈڪ ۈڪ ۓ
  Fair talent and creativity
  : 7
  : 10-10-17, 12:15 AM
 4. . .ڪﮧ ڪ ڪ !*
  ..ڪ.. graphics,design Forum
  : 2
  : 10-09-21, 07:42 PM
 5. ✿ ڪ / ڪﮧ ﮧ ✿
  ~ۈڍ ېڍ~ Media Forum
  : 12
  : 10-07-08, 01:25 AM